Podpůrné služby pro pečující

Logo OPZ barevné

Cílem projektu je pomoc pečujícím osobám a neformálním pečujícím se zvládnutím péče o blízkou osobu a tím podpora těchto osob, které by se bez takto konkrétní a cílené pomoci nestali pečujícími osobami a neformálními pečujícími vůbec nebo by poskytovali neodpovídající péči, sami sebe by nadměrně zatěžovali a vyčerpávali se. Cílem je zvýšení počtu osob, které péči zvládnou doma. Snížit tím počet osob umístěných v pobytových či lůžkových zařízeních. Snížit výdaje za péči generované v pobytových či lůžkových zařízeních, která je finančně nákladnější, než péče poskytovaná pečujícími osobami a neformálními pečujícími. Cílem je urychlení návratu pečujících osob a neformálních pečujících do zaměstnání a produktivního života po skončení péče, protože u takto podpořených osob nebude docházet k nadměrnému vyčerpání či zhoršení zdravotního stavu způsobeného nesprávným pečováním a tím i oddalování návratu do zaměstnání a aktivního, produktivního života. Snížení množství osob, které se v důsledku zhoršení zdravotního stavu způsobeného nesprávnou péčí nemohou do zaměstnání vrátit vůbec, nebo jen v omezené míře. Cílem je snížení počtu lidí, kterým se v důsledku nesprávného poskytování péče zhorší potenciál uplatnění na trhu práce.