Podpořte nás

Proč podpořit STROM ŽIVOTA?
Protože STROM ŽIVOTA poskytuje a propaguje domácí paliativní péči, která umírajícím a jejich blízkým účinně pomáhá v závěrečných fázích nemoci a života.
Změna legislativy nám umožňuje čerpat na část našich služeb úhradu ze zdravotního pojištění. Ačkoliv je to změna, kterou jsem velmi uvítali, nepokrývá nám platba ze zdravotních pojišťoven veškeré náklady na multidisciplinární péči o pacienty, kterým se věnujeme. Mobilní hospicová péče Stromu života tak zůstává i nadále částečně závislá na příjmech z darů.
Protože Klub přátel Stromu života se snaží přispět k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti.

Jak podpořit STROM ŽIVOTA?
Finanční dary jsou nezbytné pro činnost STROMU ŽIVOTA. Kdyby nás dárci každoročně nepodporovali, STROM ŽIVOTA tady není a nepracuje. Z toho plyne naše velká vděčnost za každý byť nevelký dar. Finanční dary můžete zasílat na účet 3925391369/0800 s variabilním symbolem 222. Možné je také předat dar osobně v naší provozovně na ulici Kostelní 71/37 v Novém Jičíně.
Pokud jste se rozhodli nás podpořit a přejete si obdržet potvrzení o daru, vyplňte prosím tento formulář potvrzení o daru pro fyzické osoby nebo potvrzení o daru pro právnické osoby

Největší podporou jsou pro nás dary, které jsou pravidelné – víme, že s nimi můžeme počítat. Proto vítáme každého člena Klubu přátel Stromu života.

Můžete nám také pomoci věcnými dary např. kancelářské potřeby, papír do tiskárny, notebook pro naše pracovníky, služby jako dopravu, tisk atd.

Váš dar vděčně využijeme na péči o umírající lidi a na poradenské služby jejich rodinám. Děkujeme!

Výroční zpráva 2018
Výkaz 2018
Výroční zpráva 2019
Výkaz 2019