Podpora pečujících osob MAS Lašsko

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob, které pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí na území MAS Lašsko. Projekt navazuje na SCLLD MAS Lašska, a sice na Programový rámec OPZ, opatření OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování.