Podpora pečujících osob a multidisciplinárního týmu v oblasti domácí hospicové péče – Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010635

Projekt se zaměřuje na podporu osob, které pečují o pacienty v terminálním stádiu života v jejich domácím přirozeném prostředí, a na podporu a koordinaci multidisciplinárního týmu mobilního hospice, který podporu pečujícím osobám poskytuje.