Podpora pečujících a multi týmu

Logo OPZ barevné

Projekt se zaměřuje na podporu osob, které pečují o pacienty v terminálním stádiu života v jejich domácím přirozeném prostředí, a na podporu a koordinaci multidisciplinárního týmu mobilního hospice, který podporu pečujícím osobám poskytuje.