Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí do mobilního hospice STROM ŽIVOTA

Příjem pacienta probíhá od pondělí do čtvrtka v době od 7:30 do 16:00 hodin.

  • Nemocný člověk se svobodně rozhodne prožít závěr svého života v domácím prostředí a ve společnosti svých blízkých.
  • Nemocný člověk trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla ukončena léčba vedoucí k jeho uzdravení
  • Nemocný člověk zná svou diagnózu a on i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, tzn. péčí, která je zaměřena na léčbu bolesti a zmírnění dalších obtížných projevů nemoci a zachování co nejvyšší možné kvality života.
  • Alespoň jeden blízký je připraven převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného.
  • Mobilní hospic STROM ŽIVOTA je schopen odborně zajistit adekvátní péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pacientům přijatým do hospicové péče.
  • K zabezpečení kontinuální léčby a předpisu léků je důležitá funkční spolupráce s praktickým a ošetřujícím lékařem.