Odlehčovací služby – terénní

Kontakt
Informace k terénní odlehčovací službě Vám může poskytnout paní Bc. et Bc.
Aneta Badžgoňová
telefonicky na 604 144 504, mailem na odlehcovaci@zivotastrom.cz nebo osobně po předchozí telefonické dohodě v jednom z našich kontaktních míst:

Nový Jičín, Kostelní 71/37mapa
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183mapa
Havířov, Dlouhá třída 1134/83mapa
Zlín, Třída Tomáše Bati 3705mapa
Přerov, Budovatelů 197/6mapa

.

Poslání služby
Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnutí odborné a cílené podpory, pomoci a péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě a v možnosti žít tak, aby byli co nejvíce soběstační a byli s respektem přijímáni svým okolím. Odlehčovací služba je určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty našeho mobilního hospice.
Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zůstat v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých.

Prostřednictvím našich služeb rovněž vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

Cíle terénních odlehčovacích služeb:
Uživatelé odlehčovacích služeb zůstávají součástí místního společenství a jsou v maximální možné míře zapojeni do běžného prožívání života místního společenství s ohledem na jejich věk a individuálně určené potřeby.
Uživatelé odlehčovacích služeb mají zachovánu optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování. Prožívají plnohodnotný a důstojný život v kruhu rodiny, přátel a dalších blízkých osob.
Uživatelé odlehčovacích služeb jsou přijímáni pracovníky služby s respektem a mají možnost aktivně prožívat svůj osobní čas, poskytovaná podpora a pomoc je vysoce odborná a individualizovaná.
Pečující osoby jsou podpořeny v možnosti odpočinout si od náročných povinností a mají možnost vyřídit si své osobní záležitosti.
Odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké a pomoct jim tak v jejich náročné a zdánlivě nezvládnutelné situaci.

Zásady, kterými se řídí pracovníci při poskytování terénních odlehčovacích služeb:
Partnerství
Individuální přístup a respekt
Odbornost a komplexnost
Diskrétnost
Rovný přístup
Empatie
Důstojnost
Respektování vůle, způsobu života a práva na soukromí uživatelů

Služba je zajištěna kvalifikovaným odborným personálem, který si pravidelně dle zjištěných potřeb uživatelů doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče. Při své práci pracovníci využívají odborné metody a postupy a současně zohledňují celkovou situaci uživatele při řešení jeho dílčích problémů. Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je týmová spolupráce všech zainteresovaných.
Poskytováním služby podporujeme nejen uživatele, ale podporujeme také osoby pečující – nejen v možnosti odpočinout si a nabrat síly, ale také v podpoře jejich informovanosti v oblasti péče o svého blízkého.

Cílová skupina uživatelů
Primární cílovou skupinou jsou osoby bez omezení věku, které v důsledku závažného zdravotního stavu potřebují nepřetržitou, pravidelnou podporu pomoc druhé osoby v každodenním životě. Služba je určena zejména lidem, kteří jsou vážně nemocní, žijí v domácnosti a vyžadují odbornou hospicovou péči, tedy především pacientům našeho mobilního hospice. Lidé, kteří se ocitli v krizi z důvodu blízkosti smrti, nevyléčitelně nemocní lidé.

Sekundární cílovou skupinou jsou osoby blízké, které pečují o své příbuzné a blízké v jejich přirozeném domácím prostředí, a kteří potřebují nezbytný čas pro odpočinek a nabrání sil, nebo vyřízení osobních záležitostí. Lidé, kteří se cítí touto péčí vyčerpáni.

Ceník odlehčovacích služeb