Odborné sociální poradenství

Poradna
Informace o poradenské službě Vám může poskytnout paní Mgr. Marie Dorazilová telefonicky na 734 571 194, mailem na dorazilova@zivotastrom.cz. Po dohodě je také možné přijet za Vámi domů, nebo si můžete telefonicky domluvit osobní setkání v jednom z našich kontaktních míst:

Nový Jičín, Kostelní 71/37mapa
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183mapa
Havířov, Dlouhá třída 1134/83mapa
Zlín, Třída Tomáše Bati 3705mapa
Přerov, Budovatelů 197/6mapa

Můžete také využít internetovou poradnu, kterou provozuje domácí hospic Cesta domů.

Poslání služby
Posláním je v maximální míře poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo blízkosti smrti ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde pro všechny lidi, kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí; zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí nebo jsou zarmouceni po smrti blízkého či si nevědí s něčím rady apod. Nabízíme jim užitečné informace, rady, kontakty na potřebné služby, pomáháme jim plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty při zvládání jejich obtížné životní situace, atd. Formy poradenství jsou různé: nabízíme možnost osobního rozhovoru v naší poradně v Novém Jičíně, telefonický kontakt, nebo poradenství prostřednictvím tištěných či elektronických informačních materiálů, případně můžeme za uživatelem přijet k němu domů.
Usilujeme o to, aby lidé znali své možnosti, měli dostatek informací a mohli si volit řešení dle vlastního uvážení a potřeb. Snažíme se vnést do obtížné situace klid, jsme připraveni lidi vyslechnout a podpořit v jejich rozhodování.

Cíle služby
informovat lidi o jejich možnostech, pomoci s volbou řešení v tíživé životní situaci způsobené nepříznivým zdravotním stavem jejich blízkých
pomoci umírajícím lidem vyrovnat se s jejich tíživou životní situací
pomoci lidem vyrovnat se se ztrátou blízké osoby

Zásady, kterými se řídí pracovníci při poskytování terénních odlehčovacích služeb
Partnerství
Individuální přístup a respekt
Odbornost a komplexnost
Diskrétnost
Rovný přístup
Empatie
Důstojnost
Respektování vůle, způsobu života a práva na soukromí uživatelů

Cílová skupia
Služba je určena lidem bez omezení věku, především těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo umírají. Těm, kdo o nevyléčitelně nemocného člověka doma pečují či zvažují péči o něj. Všem pečujícím, kteří si nevědí rady nebo jsou unaveni. Lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka.