Kvalitnění terénních sociálních služeb MAS Lašsko, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014679

V rámci projektu rozšíříme vozový park hospice, čímž zlepšíme a zkvalitníme obsluhu našich klientů, naši pracovníci zvýší svou mobilitu, a tím budou klientům dostupnější. Automobily budou využívány převážně pro obsluhu klientů na území MAS Lašsko.