Dobrovolnictví

Mobilní hospic STROM ŽIVOTA zavádí nový program.

Mobilní hospic Strom života v Novém Jičíně zavádí Dobrovolnický program do své činnosti. Garantem této služby je humanitární organizace ADRA, která má v dobrovolnictví dlouholeté zkušenosti. Dobrovolnická služba bude zaměřena na práci s pozůstalými dětmi a dospělými. Cílem je vytvářet zázemí pro lepší vyrovnání se s těžkou životní situaci v rodině. Je možno se scházet kolektivně, ale i na základě požadavků klientů, individuálně v domácnostech.

Dobrovolníci naslouchají, vyplňují dlouhý čas doprovázením i pomoci při běžných denních úkonech. Nenahrazuji zdravotní péči a sociální a asistenční služby. Ve své dobrovolnické činnosti tyto služby rozšiřují o bezprostřední lidský kontakt a nabízejí přátelské setkávání lidem, kteří o tento kontakt mají zájem. Mnohdy nemají blízké a často žiji osamoceně.

Dobrovolníkem se může stát občan, který splní základní podmínky a předpoklady pro tuto dobrovolnickou činnost. Dovršil minimálně 16 let, horní hranice není stanovena. Je společenský, bez úhony a zdravotně způsobily. Prochází vstupním pohovorem a školením. Dobrovolnická činnost probíhá na základě smlouvy.

Zájemci o novou službu, případně o práci dobrovolníka získají bližší informace v Mobilním hospici Strom života – telefonicky na čísle 736 638 338, kontaktní osoba Ladislav Blahuta, nebo emailem na adrese blahuta@zivotastrom.cz nebo při osobní návštěvě na adrese Kostelní 71/37, Nový Jičín.

dobrovolnicke_centrum kopie