COVID-19

1. HOSPICOVÁ PÉČE V DOBĚ COVID-19

Vyhlášení nouzového stavu zásadně ovlivnilo naši práci. Nemocnice do naší péče předávají větší množství pacientů, aby došlo k uvolnění lůžek potřebných pro pacienty s COVID-19. Tento krok je pro nás na jednu stranu pozitivní, neboť můžeme více nevyléčitelně nemocným umožnit důstojně dožít v domácím prostředí. Na druhou stranu poskytování péče ve zvýšeném ochranném režimu je pro nás mnohem náročnější a nákladnější. Všichni členové týmu pracují s plným nasazením a dostupnými ochrannými pomůckami. Z důvodu očekávaných výpadků v distribuci léků a zdravotnického materiálu, jsme byli nuceni se tímto předzásobit. Naše péče o nevyléčitelně nemocné musí být i za této situace kvalitní a bezpečná jak pro naše pacienty, tak pro jejich rodiny. Náklady nám nárazově vzrostly několikanásobně.
Naplňování našeho poslání by nebylo možné bez finanční podpory od jednotlivců. Výpadek těchto financí je pro nás velkou hrozbou. Firmy, které nás za normálních okolností podporují, sami zažívají těžké chvíle a výrazně omezily naši podporu. Podpora jednotlivců je nyní směřována na organizace, které přímo bojují s onemocněním COVID-19, jako např. nemocnice atd. Nezapomínejte, prosím, na nás, neboť naši zdravotníci a lékaři jsou také v první linii a už dlouhé týdny pracují na maximum.

Podpořit jejich práci můžete níže uvedenými způsoby.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.

2. INDIVIDUÁLNÍ DÁRCOVSTVÍ

Nejjednodušší způsob, jak můžete naši činnost podpořit libovolnou částkou, je dárcovský portál DARUJME.CZ.
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.

 

3. FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Pandemická krize je pro nás ohromně finančně náročná!

  • Máme vyšší náklady spojené s bezpečnostními opatřeními – za 14 dní jsme spotřebovali stejné množství ochranných pomůcek, které nám za běžných okolností několik měsíců
  • Předzásobujeme se zdravotnickým materiálem (infuze, léky), bez kterých se naši pacienti neobejdou, jelikož dodavatelé musí nejdříve zásobit nemocnice
  • Musíme zakoupit kyslíkové přístroje, neboť některým, které máme, končí jejich životnost
  • Se zvýšeným počtem pacientů a přibývajícím množství návštěv u nich se pojí zvýšení spotřeby pohonných hmot i osobních nákladů.
  • Za normálních okolností nás jeden den péče o nevyléčitelně nemocného průměrně stojí 2.000,- Kč.

DARUJTE NÁM, PROSÍM, JAKOUKOLIV FINANČNÍ ČÁSTKU
na číslo účtu 3925391369/0800 variabilní symbol 4444.

Vaši podporu potřebujeme nyní víc, než kdy jindy. Vaše pomoc nám pomůže překlenout zvýšené náklady v tomto krizové období. Stále totiž platí, že lidé chtějí zemřít doma.
Pomozte nám splnit jedno z jejich posledních přání i díky Vaší finanční podpoře.
Společně to zvládneme!

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.